Trang chủ Du học Nhật Bản Các trường Nhật ngữ hàng đầu Nhật Bản

Các trường Nhật ngữ hàng đầu Nhật Bản

Lượt xem: 882 Ngày đăng: 06/07/2016

Trước khi du học bất kỳ ngành nghề nào tại Nhật Bản bạn cần trải qua một thời gian học tiếng nhất định tại các trường Nhật ngữ. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số trường Nhật ngữ có tiếng và được nhiều sinh viên quốc tế theo học tại Nhật.

- Học viện Nhật ngữ quốc tế KIJ (Kobe)

- Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai (Tokyo)

- Học viện quốc tê Logos (Kanagawa)

- Trường Nhật ngữ MCA (Tokyo)

-  Trường Nhật ngữ ISI (Tokyo)

- Trường Nhật ngữ ISI Tokyo (Tokyo)

- Trường ngôn ngữ Nagano NLC (Nagano)

- Trung cấp ngoại ngữ và kinh doanh Tokyo (Tokyo)

- Học viện quốc tế J (Osaka)

- Hoc vien quoc te Ashiya (Osaka)

- Trường Nhật ngữ JCLI (Tokyo)

-  Hoc vien Nhat ngu Kasuga (Kobe)

- Trường Nhật ngữ TGN (Tokyo)

- Dai hoc quoc te Kobe (Kobe)

- Hoc vien giao luu quoc te Tokyo (Tokyo)

- Trường Nhật ngữ Nishinihon

- Trường Nhật ngữ Umikaze (Osaka)

- Truong Nhat ngu Hiroo (Tokyo)

- Hoc vien giao luu Kobe (Kobe)

- Trung cap Alice (Ishikawa)

- Truong Nhat ngu An (Tokyo)

- Hoc vien quoc te Matsudo (Chiba)

- Hoc vien giao duc quoc te Osaka (Osaka)

- Hoc vien Nhat ngu TCC (Tokyo)

- Hoc vien ngon ngu Newglobal (Tokyo)

- Trung cap thong tin kinh te quoc te (Saitama)

- Học viện Nhật ngữ Ken (Chiba)

- Trường quốc tế Yamate (Saitama)

- Học viện quốc tế Aishin (Kanagawa)

- Học viện thiết kế Yokohama (Kanagawa)

- Trung cap kinh doanh Iwatani (Yokohama)

-  Học viện giáo dục quốc tế Yokohama (Yokohama)

-  Học viện ngoại ngữ Osaka (Osaka)

-  Học viện Bunrin (Osaka)

-  Học viện giáo dục quốc tê Japan (Fukuoka)

-  Học viện Kamiyama (Aichi)

-  Học viện văn hóa ngôn ngữ Toyo (Okinawa)

-  Trường Nhật ngữ YMCA Fukuoka (Fukuoka)

-  Học viện quốc tế One Purpose (Osaka)

-  Học viện quốc tế Kyoto (Kyoto)

- Hoc vien giao duc van hoa quoc te Tokyo (Tokyo)

- Trung cap kinh doanh quoc te Hiroshima (Hiroshima)

- Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy (Tokyo)

-  Học viện Tokyo YIEA (Tokyo)

-  Hoc vien Tokyo Sanritsu (Tokyo)

-  Trung tam van hoa Waseda (Tokyo)

-  Trường ngôn ngữ Samu

-  Trường nhật ngữ Shurin

-  Học viện giáo dục quốc tế Aoyama

-  Trường nhật ngữ Shinjuku Heiwa

-  Trường Nhật Ngữ AKAMONKAI

-  Trường nhật ngữ Midream

-  Học viện văn hóa và ngôn ngữ Kudan

- Trường nhật ngữ KAI

- Viện nghệ thuật ngôn ngữ

- Trường ngôn ngữ Gendai

-  Trường nhật ngữ lien kết với Đại học quốc tế Tokyo

- Trường cao đẳng văn hóa và nhật ngữ Tokyo

-  Học viện Tokyo Nichigo

-  Trường nhật ngữ Toyo

- Trường ngôn ngữ UJS

-  Trường nhật ngữ YMCA Tokyo

-  Trường nhật ngữ ISI – Tokyo